Program festivalu

10:00-18:00  Dílna Zdendy Kutila a další tvořivé dílny (Černovické nábřeží)
10:00-17:00  Možnost půjčení raftu (Sportovní nábřeží/Briessova sladovna)
10:00-18:00  Program na Plácku (Plácek Husovice)
10:00-18:00  RC auta pro děti (Černovické nábřeží)
10:00-17:00  Sportovní program (kolečkové lyže + paddleboardy) (Černovické nábřeží)
10:00-19:00  Výstava Živá Svitava (Nábřeží Zvěřinova)
10:30-11:00  Námořnická pohádka (Černovické nábřeží)
11:00-17:00  Atrakce na vodě (dračí lodě a katamaran) (Na konečné v Obřanech)
11:00-23:00  Hospoda Na konečné – speciální pirátské menu (Na konečné v Obřanech)
11:00-17:00  Lanové aktivity s Tomem a Honzou – přelanění řeky (Na konečné v Obřanech)
11:00-12:00  Neckyáda (Černovické nábřeží)
11:00-19:00  Otevřená kovárna (Hamerský mlýn)
11:00-21:00  Pirátský bar (Na konečné v Obřanech)
11:00-17:00  Poznávání zvířat v řece a kolem řeky (Na konečné v Obřanech)
11:00-11:05  Příjezd parního vlaku (Tkalcovská/Svitavský náhon)
11:00-21:00  Půjčovna „Kola pro Afriku“ (Na konečné v Obřanech)
11:00-21:00  Půjčovna „Kola pro Afriku“ (Černovické nábřeží)
11:00-21:00  Výstava historických fotografií Obřan a Maloměřic (Na Obřanském mostě)
11:00-00:00  Workshop spray-artu na venkovní zeď (Plácek Husovice)
11:15-13:15  Prohlídka vagonů a lokomotivy a projížďka vlakem (Tkalcovská/Svitavský náhon)
11:15-13:15  Výstava fotografií Brundibár z ghetta (ve vagóně) (Tkalcovská/Svitavský náhon)
12:00-19:00  Projekce filmů a materiálů o řece Svitavě a minulosti a budoucnosti Briessovy sladovny (Sportovní nábřeží/Briessova sladovna)
12:30-14:00  Promítání ve Wagonu nejen pro děti (Tkalcovská/Svitavský náhon)
12:30-13:30  Závody plastových kačenek (dobročinná sbírka) (Černovické nábřeží)
13:00-17:00  Dětské aktivity (Tkalcovská/Svitavský náhon)
13:00-14:00  Jóga u řeky s instruktorkou Zuzkou (Tkalcovská/Svitavský náhon)
13:00-16:00  Kanoistika na řece pro děti s husovickým hasiči (Sportovní nábřeží/Briessova sladovna)
13:00-13:45  Komentovaná prohlídka bývalých městských jatek (Areál Brněnských komunikací)
13:00-16:00  Kvíz „Řeka zvířat“ (Sportovní nábřeží/Briessova sladovna)
13:00-22:00  Pohoda v kavárně a klidová zóna pro děti (Industra)
13:00-16:00  Pozorování živočichů (Sportovní nábřeží/Briessova sladovna)
13:00-16:00  Tvorba a pouštění lodiček (Sportovní nábřeží/Briessova sladovna)
13:00-17:00  Ukázka hasičské techniky (Tkalcovská/Svitavský náhon)
13:00-22:00  Výstava Jakub Hvězda: Průhled (Industra)
13:00-17:00  Výtvarná dílna (Tkalcovská/Svitavský náhon)
13:00-16:00  Výtvarná dílna (Sportovní nábřeží/Briessova sladovna)
13:00-16:00  Workshop „Ze života kapky“ (Sportovní nábřeží/Briessova sladovna)
13:00-15:00  Workshop fotbalového týmu FC IQRS Internacional (Plácek Husovice)
13:30-18:00  Vlak na nábřeží (Černovické nábřeží)
13:30-18:00  Výstava fotografií Brundibar z ghetta (ve vagóně) (Černovické nábřeží)
14:00-15:00  Cyklovyjížďka (Černovické nábřeží)
14:00-17:00  Historický workshop u Esslerovy továrny (Na Obřanském mostě)
14:00-17:00  Informační stánek Kulturního centra Sibiř, hry pro děti (Lávka Sportovní/Baarovo nábřeží)
14:00-14:45  KAPELA Blues Station (Stará Pekárna nad řekou) (Černovické nábřeží)
14:00-15:00  Komentovaná prohlídka vozovny (Vozovna Husovice)
14:00-14:30  Prohlídka muzea (Muzeum jízdních kol HISTOVELO)
14:00-18:00  Výstava Genocida Romů (ve vagóně) (Černovické nábřeží)
14:00-21:00  Žonglérský workshop a fireshow (Na konečné v Obřanech)
14:30-16:00  Loutkové divadlo ve Wagonu – Kuhl & Company : Zachraňte les (Tkalcovská/Svitavský náhon)
15:00-16:00  Jóga u řeky s instruktorkou Zuzkou (Tkalcovská/Svitavský náhon)